Talentscan

Stimulans om het beste uit zichzelf te halen

U wilt zicht hebben op de talenten in uw organisatie? U vraagt zich af of u het talent in uw organisatie effectiever kunt inzetten?

De talentscan van Zeelenberg geeft snel en effectief zicht op het talent in uw organisatie. Uw medewerkers worden zich bewust van hun persoonlijke talent en gestimuleerd om dit in te zetten. Zo haalt u meer uit de talenten van uw medewerkers en bouwt u aan een flexibel en veerkrachtig personeelsbestand. 

Talenten inzetten over de grenzen van functies heen

In de talentscan worden medewerkers uitgedaagd om hun talent te vertalen naar toegevoegde waar in het werk, over de grenzen van hun functie heen. Die mentale mobiliteit is vaak de eerste stap naar mobiliteit.

Meer over Talentscan