Assessment

Inzicht in persoonlijke kwaliteiten

U wilt uw medewerker helpen diens potentieel te benutten en wellicht door te groeien naar een nieuwe functie. Er worden andere eisen gesteld aan uw medewerker of de organisatie verandert. Of u wilt weten hoe u uw medewerker kan binden door het werk uitdagend te houden.

Selectie- of ontwikkelassessment

Het ontwikkelassessment van Zeelenberg geeft inzicht in de ontwikkelmogelijkheden van uw medewerker. U weet daarmee of uw medewerker zich kan ontwikkelen richting het ontwikkeldoel en hoe u dat het beste aan kan pakken. Het selectie assessment kijkt of uw kandidaat geschikt is voor de functie, de juiste competenties in huis heeft en in hoeverre de eigen werkstijl past bij de cultuur en doelen van uw organisatie. Gecombineerd leidt dit tot een helder en onderbouwd aanstellingsadvies.

Meer over Assessment