Executive coaching

omdat het eenzaam is aan de top

Als bestuurder, leidinggevende bent u overtuigd van de noodzakelijke verandering en u wilt hierin een betekenisvolle rol spelen, maar u staat in de dagelijkse praktijk in de weerbarstige werkelijkheid van wisselende en soms botsende opvattingen en belangen.

Met wie kunt u hier waarde-vrij en in veiligheid over sparren? Het is inderdaad eenzaam aan de top.

Steeds meer weten bestuurders en -eind- verantwoordelijken ons te vinden om op momenten dat zij er behoefte aan hebben, in vertrouwen dit met ons te delen en onze adviezen mee te nemen naar hun praktijk.

Meer over executive coaching