Organisatie & advies

“Van mensen binnen organisaties gaan we naar mensen in organisatie”

Kort gezegd: zelfstandig naamwoorden worden werkwoorden! Processen maken plaats voor opgaven, talenten krijgen meer betekenis dan functies, het belang van cultuur overstijgt de structuur en (zelf-) leiderschap wordt van iedereen gevraagd.

Leercirkels

Zo organiseren en begeleiden wij bijvoorbeeld de leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ voor koplopers, medewerkers binnen de organisatie.  Maar ook verdieping voor leidinggevende middels de weekend-course 'Op zoek naar leiderschap'. Met de leercirkels beogen we deelnemers naar hun cases te laten kijken ‘vanuit de toekomst die zich aandient’. Dit levert veel verrassende uitkomsten en andere ‘oplossingen’ voor ingebrachte vraagstukken op. Klik voor meer informatie onderstaande link.

Op zoek naar leiderschap brochure 

Leercirkel website 

'Anders durven kijken'

De pluriformiteit van de samenleving en de toegenomen complexiteit maken standaardisatie steeds minder effectief. Ieder wordt weer genoodzaakt om vanuit de gezamenlijke Bedoeling te handelen en -flexibel- samen te werken.

 

Leercirkels

De toekomst ligt niet voor ons, maar in ons.

Overheden willen sterk innoveren en werken steeds meer samen, ze bieden daardoor een unieke kans voor een transitie van de ambtelijke organisatie, waarbij x maal 1 meer is dan de eenvoudige vermenigvuldiging.

Deze ambitie vraagt van de algemeen directeur transitie-sturing:  duiden van een richting, faciliteren van ontwikkelingen en het bieden van ruimte en support aan ‘koplopers’ binnen de organisatie. Transitiesturing bestaat uit “groot denken, klein doen”. Schakelen tussen niveaus en beweging creëren tussen landschap en niches.

Met de leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ waar we in 2015 mee begonnen zijn en sindsdien uitvoeren en begeleiden, dragen we bij aan deze transitie ambitie.

Meer over de leercirkels

Transitie

Van bestuurskracht naar burgerkracht

Geen tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk, noemt vernieuwend denker Jan Rotmans de periode waarin we leven. In het openbaar bestuur zouden we kunnen spreken over de transitie 'van bestuurskracht naar burgerkracht'. Mooi gezegd, toch? Maar, wat komt daar bij kijken?

Jan Willem Zeelenberg heeft over dit vraagstuk een artikel geschreven in editie 7 van Stadswerk. Hij nodigt u graag uit om met hem hierover in gesprek te gaan.

Meer over Transitie

Executive coaching

omdat het eenzaam is aan de top

Als bestuurder, leidinggevende bent u overtuigd van de noodzakelijke verandering en u wilt hierin een betekenisvolle rol spelen, maar u staat in de dagelijkse praktijk in de weerbarstige werkelijkheid van wisselende en soms botsende opvattingen en belangen.

Met wie kunt u hier waarde-vrij en in veiligheid over sparren? Het is inderdaad eenzaam aan de top.

Steeds meer weten bestuurders en -eind- verantwoordelijken ons te vinden om op momenten dat zij er behoefte aan hebben, in vertrouwen dit met ons te delen en onze adviezen mee te nemen naar hun praktijk.

Meer over executive coaching

Leiderschapontwikkeling

Werken aan duurzaam samenwerken

Leiderschapontwikkeling zien wij als bijzonder traject. Leiderschap is namelijk niet altijd even gemakkelijk en vanzelfsprekend. Het gaat in onze ogen verder dan het managen van mensen en taken. Een leider inspireert, staat open voor de ander en werkt vanuit zijn passie. Vanuit die passie kun je anderen stimuleren dat ook te doen.

leiderschapstraject

Vanuit de overtuiging dat je eerst een leider over jezelf zult moeten zijn, beginnen we in een leiderschapstraject ook altijd bij uzelf en bij de manier waarop u leiding geeft aan uzelf. Door te kijken naar uw gedrag, normen en bijbehorende waarden, krijgt u inzicht in uw stijl van leidinggeven.

Meer over Leiderschapontwikkeling

Onze adviseurs

Directeur

'Beweging en ruimte zijn nodig om mensen en organisaties succesvol te laten functioneren'

Senior adviseur werving & selectie

"Wanneer bent u in uw element?"

Senior adviseur

'Samen werken aan vooruitgang, voor mens en organisaties. Dát geeft me energie!'

Strategisch adviseur / coach

’Hoe werkt het’, ‘hoe zit het in elkaar’ en ‘waarom is het zo’?

adviseur werving & selectie

"Benieuwd naar u en uw organisatie, gedreven om de juiste match te vinden!"

Senior adviseur / Loopbaancoach

'Mensen en organisaties helpen hun eigen keuzes te maken en hun opgaven te realiseren geeft mij energie en inspiratie.'