Vacature

Inspirerende teammanager bedrijfsvoering met ervaring in HR en Communicatie

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Gemeente Westland

 

 

De reactietermijn is verlengd tot en met 11 oktober. Ook na 11 oktober kan je altijd nog telefonisch contact opnemen met Irene van Eijndhoven op 06-16512170. De voordracht door ons bureau bij opdrachtgever staat conform planning op 20 oktober, de eerste ronde op 25 oktober. (zie planning in functieprofiel)

 

Inspirerende teammanager bedrijfsvoering met ervaring in HR en Communicatie

(36 uur per week)

 

Gemeente Westland is een eigentijdse werkgever met uitdagende opgaven. De organisatie is continu in ontwikkeling. Binnen die ontwikkeling bouwt het cluster Bedrijfsvoering verder aan een solide, betrouwbare en integrale bedrijfsvoering. Voor het cluster Bedrijfsvoering zijn wij op zoek naar een inspirerende teammanager met ervaring in HR en Communicatie. Als teammanager bedrijfsvoering lever jij jouw bijdrage door medewerkers te stimuleren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast ben je de taakveldmanager voor de vakgebieden HR, Communicatie en Documentaire Informatievoorziening (DIV). Je loopt warm voor bedrijfsvoering in de volle breedte en weet de medewerkers mee te nemen in de HR-ontwikkelopgaven.

 

Gemeente Westland

Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den-Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

Gemeente Westland is een ondernemende en dynamische gemeente, die continu in ontwikkeling is. De ontwikkeling van de Greenport is daarvan een mooi voorbeeld.

 

De gemeentelijke organisatie

De belangrijkste opgaven voor de gemeentelijke organisatie zijn:

 • het realiseren van een eigentijdse dienstverlening;
 • het zijn van een uitdagende werkgever;
 • het doorontwikkelen van de rol als regisseur in netwerken;
 • het bevorderen en optimaliseren van efficiënte werkwijzen en;
 • het in balans zijn en blijven bijvoorbeeld als het gaat om het nemen van risico’s versus controle en als het gaat om standaardisatie versus maatwerk.

 

Gemeente Westland heeft om haar opgaven te realiseren, haar organisatie sinds 1 januari 2017 ingedeeld in vier clusters. Dit zijn de clusters Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering. Hiernaast is er het bureau gemeentesecretaris en een unit concern-control. De gemeente staat onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De vier clusterdirecteuren maken samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur deel uit van het directieteam (DT). De clusterdirecteur valt direct onder de gemeentesecretaris/algemeen directeur en geeft direct leiding aan de teammanagers. Er werken circa 850 medewerkers bij gemeente Westland.

 

Het cluster Bedrijfsvoering

Het cluster staat voor een solide, betrouwbare en integrale bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering. Dagelijks zijn hiermee circa 260 medewerkers aan het werk. Zij worden aangestuurd door de clusterdirecteur en in totaal 7 teammanagers. De clusterdirecteur en de teammanagers vormen samen het clusterteam (CT). In de samenstelling van het CT wordt er gestreefd naar complementariteit en diversiteit. De teamleden werken samen aan het realiseren van de opgaven van het cluster waarbij zij elkaar steunen en versterken en sturen op output en outcome. De ambitie binnen het cluster ligt hoog. De wijze waarop binnen het CT wordt samengewerkt is een voorbeeld voor het cluster en de organisatie. De managers zijn in staat om goed om te gaan met de spanning die kan bestaan tussen teambelangen en het cluster -en organisatiebelang.

 

Het cluster Bedrijfsvoering is volop in ontwikkeling. Twee ontwikkelaars richten zich specifiek op het signaleren, oppakken en vertalen van die ontwikkelingen binnen het cluster in opdracht van het management.

 

Het cluster is ingericht naar de klantvraag. Dit betekent een indeling naar 1e, 2e en 3e lijns werkzaamheden.

 

2e-lijns werkzaamheden

In deze lijn wordt de administratie verzorgd voor alle bedrijfsvoering-disciplines (belastingen, financiën, personele zaken) en vindt het gemeentebrede applicatiebeheer plaats. Tevens is in de 2e -lijn de backoffice ICT ondergebracht die ook dienstverlening aan de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland verzorgt. De medewerkers in de 2e- lijn, bestaande uit circa 135 medewerkers, worden integraal aangestuurd door 4 teammanagers bedrijfsvoering.

 

Organisatiecultuur

Gemeente Westland is een actieve organisatie met een prettige en informele werksfeer. De lijnen zijn kort, zowel naar het management als naar het bestuur. De organisatie kenmerkt zich door een hands-on instelling en biedt volop ruimte voor eigen inbreng en vakmanschap. Ontwikkeling van medewerkers staat centraal. De gemeente biedt ruimte voor opleiding en is een uitdagende en eigentijdse werkgever. Er wordt gestuurd op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Medewerkers hebben hart voor de zaak en zetten zich in voor de opgaven van de organisatie en het cluster.

 

De functie en de opgaven

 • Je stuurt samen met je collega teammanagers de 2e-lijns activiteiten aan. In deze lijn zijn alle werkzaamheden ondergebracht met een administratief en beheersmatig karakter. Je bent samen met je collega’s, de andere teammanagers, verantwoordelijk voor de volledige 2e-lijn en met de rest van het CT voor de totale bedrijfsvoering binnen het cluster;
 • Specifiek voor de 2e-lijn, bestaat de HR-ontwikkelopgave uit het versterken van trots bij de medewerkers voor het belangrijke werk dat zij doen;
 • Je hebt de directe HR-verantwoordelijkheid voor de medewerkers die zich binnen de 2e-lijn bezig houden met de uitvoering van HR, Communicatie en DIV. Dit zijn circa 25 medewerkers. (Het kan altijd voorkomen dat aan teammanagers wordt gevraagd om (tijdelijk) andere onderdelen aan te sturen. Vooralsnog geldt dat je naast HR en Communicatie ook DIV medewerkers aanstuurt);
 • Je bent resultaatverantwoordelijk voor de inhoudelijke processen binnen de taakvelden HR, Communicatie en DIV en aanspreekbaar op de kwaliteit van de processen. Je bent opdrachtgever van deze processen maar legt als een goede HR-manager de verantwoordelijkheden bij de professionals neer. De TalentenCoach, het mobiliteitscentrum voor de medewerkers van gemeente Westland en de Westlandse School, het opleidingscentrum voor de medewerkers van gemeente Westland, maken deel uit van het taakveld HR.

Als taakveldverantwoordelijke ben je ook verantwoordelijk voor de corporate communicatie van gemeente Westland. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de Personeels- en Salarisadministratie (PSA) is overigens bij een collega-teammanager 2e-lijn belegd;

 • Als taakveldmanager HR vertegenwoordig je gemeente Westland binnen het hoofden P&O overleg binnen de regio Haaglanden;
 • Je bent opdrachtgever van programma’s en/of projecten;
 • Je levert een bijdrage aan de visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering van de organisatie, die binnen het CT plaatsvindt, specifiek op het gebied van HR en Communicatie.

 

Persoonsprofiel

In het werving & selectieproces wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de match met persoonskenmerken en competenties.

 • Je bent een inspirerende en empathische teammanager die energie krijgt van het uitdagen en faciliteren van de professionals binnen het team. Je stimuleert de creativiteit van de medewerkers, het denken in oplossingen, innovaties en alternatieven.
 • Je bent in staat om in een co-creatie met de professionals duidelijke opdrachten te formuleren vanuit een blik op het geheel (het gaat niet alleen om de klus maar het gaat ook om mensen).
 • Je gaat uit van de mogelijkheden die het eigentijdswerken biedt. Je stimuleert de samenwerking en de mondigheid van de medewerkers in alle denkbare samenwerkingsvormen.
 • Je bent een besluitvaardige teammanager die durft op te treden, stuurt op resultaatafspraken en de verbinding zoekt en daarmee een gezonde en veilige groepsdynamiek bewerkstelligt.
 • Je toont de bereidheid om aangesproken te worden op je eigen ontwikkeling en de duurzame ontwikkeling van de organisatie. Deze ontwikkelingen zijn altijd gekoppeld aan de vraag van de omgeving. Netwerken intern en extern zijn daarmee onlosmakelijk verbonden.
 • Je bent politiek, bestuurlijk sensitief en beschikt over organisatiesensitiviteit.
 • Je voelt binding met de doelstellingen van het cluster en straalt dit ook uit.

 

Naast bovenstaande kenmerken heb je ervaring in HR en Communicatie en beschik je over een WO-werk- en denkniveau, blijkend uit een afgeronde opleiding op WO-niveau. Hiernaast heb je werk- ervaring binnen een gemeentelijke organisatie en minimaal vijf jaar ervaring als leidinggevende in een overheidsorganisatie, bij voorkeur binnen een afdeling HR van een gemeente.

 

Competenties

Onderstaande competenties volgen het persoonsprofiel. Voor de functie van teammanager bij gemeente Westland zijn de volgende competenties vastgesteld:

 

Visie

Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Is in staat zich op de lange termijn te richten. Vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst

 • Heeft oog voor de consequenties van acties of ontwikkelingen op de langere termijn.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van ideeën door concrete voorstellen.
 • Vertaalt interne of externe ontwikkelingen richting de inzet van zijn team.

 

Leidinggeven

Geeft intuïtief en situationeel sturing aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de taakvervulling:

 • Stimuleert medewerkers in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Draagt de visie en missie van de organisatie uit en stimuleert anderen dit ook te doen.
 • Stelt kaders waarbinnen afspraken met medewerkers gemaakt kunnen worden.
 • Stuurt het team aan op output en outcome en gevoel voor de balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.
 • Heeft oog voor en anticipeert op relevante ontwikkelingen in de omgeving.

 

Coachen

Geeft sturing aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de verdere ontwikkeling, passend bij de (werk)situatie:

 • Stemt organisatiedoelen en de talenten van de medewerkers optimaal op elkaar af.
 • Creëert de randvoorwaarden waarbinnen medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Stuurt erop dat medewerkers zich voortdurend ontwikkelen.
 • Inspireert en stimuleert medewerkers om zich voortdurend te ontwikkelen.

 

Verantwoordelijkheid

Komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen:

 • Durft verantwoordelijkheden uit handen te geven.
 • Voelt zich verantwoordelijk voor het handelen van de organisatie.
 • Laat voorbeeldgedrag zien in het nemen van verantwoordelijkheid.
 • Maakt een zorgvuldige afweging daar waar verschillende verantwoordelijkheden onderling strijdig zijn.
 • Neemt actief verantwoordelijkheid voor het groepsproces.

 

Resultaatgerichtheid

Formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen:

 • Vertaalt de visie/strategie in doelen en resultaten.
 • Stelt meetbare (tactische) doelen, geeft grote lijnen aan en monitort invulling door anderen.
 • Houdt in complexe situaties de strategische doelen in het oog.
 • Hanteert de gestelde norm van transparantie en openheid, zodat verantwoording over het totaalresultaat afgelegd kan worden.

 

Arbeidsvoorwaarden

Gemeente Westland biedt ruimte voor opleiding, kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden en inzetbaarheidsafspraken op maat, die passen bij eigentijds werken.

Geboden wordt een fulltime aanstelling in tijdelijke dienst voor een periode van twee jaar. Het is de intentie dat deze aanstelling, bij goed functioneren, na deze periode omgezet wordt in een vast dienstverband. Een eventuele aanstelling voor 32 uur met aanwezigheid van vier dagen op locatie, is bespreekbaar.

Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 5837,- per maand (schaal 13-salarispeil -1 januari 2017) bij een dienstverband van 36 uur.

 

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Irene van Eijndhoven via telefoonnummer 06 - 165 12 170 of Wouter Nijland via telefoonnummer 06 – 129 62 120 of via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073-6120655.

 

Wij ontvangen uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag via de link onderaan deze pagina.

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

 

 

De planning voor deze procedure is als volgt: 

 

 • Week 41 + 42                                             Oriënterende gesprekken met Zeelenberg
 • 20 oktober                                                  Voordracht kandidaten door Zeelenberg
 • 25 oktober (vanaf 13:00 uur)                  Eerste ronde: persoonlijke pitch bij gemeente Westland
 • 27 oktober                                                  Tweede ronde: eerste gesprekken bij gemeente Westland
 • 30 oktober (vanaf 13:00 uur)                  Derde ronde: tweede gesprekken bij gemeente Westland
 • 31 oktober (tussen 8 en 10 uur)             Arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming