Vacature

Afdelingshoofd Dienstverlening

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Gemeente Woensdrecht

 

 

Inleiding

De huidige ‘nieuwe’ tijd vraagt om het bedenken en uitproberen van andersoortige antwoorden en oplossingsrichtingen. Heb jij oog en aandacht voor ontwikkelingen in de samenleving en inzicht en gevoel voor wat dat aan vragen en opgaven met zich meebrengt? Heb jij een strategische en integrale kijk op maatschappelijke vraagstukken – met dienstverlening als aandachtsgebied - en loop jij er warm voor om de organisatie te inspireren en de afdeling mee te nemen in de doorontwikkeling en verdere professionalisering?

 

Ga dan de uitdaging aan als afdelingshoofd Dienstverlening bij gemeente Woensdrecht.

 

Gemeente Woensdrecht is een kleine gemeente met een groot sociaal hart, die staat voor stevige opgaven en die de ambitie heeft om duurzaam in te spelen op de (toekomstige) behoeften van de omgeving.

 

Deze ambitie vraagt van het afdelingshoofd: Visie op dienstverlening, duiden van een richting, faciliteren van ontwikkelingen en het bieden van ruimte en support binnen de organisatie. Evenzo belangrijk in Woensdrecht: “groot denken, klein doen”, oftewel, zaken concretiseren en slagvaardig in gang zetten.

 

Werken bij de Gemeente Woensdrecht

Woensdrecht bestaat uit 5 dorpskernen en is dé groene gemeente op de Brabantse Wal, met ruim 21.000 inwoners, op de grens tussen België, Zeeland en Brabant. Woensdrecht heeft bijna 9.000 arbeidsplaatsen en een groot buitengebied waarin de belangen van natuur, landbouw en recreatie op elkaar zijn afgestemd. Het is een kleine gemeente met een groot sociaal hart, die uitgaat van de eigen kracht, met stevige opgaven en hoge ambities, waarbij samenwerking en overheidsparticipatie in de praktijk en met overtuiging worden toegepast. Voor meer informatie www.woensdrecht.nl 

 

De organisatie en de afdeling

De organisatie van de gemeente Woensdrecht is momenteel in ontwikkeling van 4 naar 2 afdelingen met een stafteam dat direct onder de gemeentesecretaris ressorteert. Ze wordt een organisatie die duurzaam in kan spelen op de behoeften van de omgeving. Daarom past ze o.a. de functie van het afdelingshoofd aan én de structuur van de organisatie van 4 naar 2 afdelingen, te weten een afdeling Dienstverlening en afdeling Ontwikkeling, Beleid en Beheer. De afdeling Bedrijfsvoering wordt daarnaast momenteel geoptimaliseerd en opnieuw gepositioneerd.

 

De afdeling Dienstverlening heeft als hoofdtaken burgerzaken, sociale zaken, wijkzaken en ruimtelijke ontwikkeling.

 

De opgaven

Onderstaande taken vormen de hoofdcomponenten van de functie van afdelingshoofd:

 • Vertalen van bestuurlijke wensen en maatschappelijk opgaven naar ambtelijk activiteiten en programma's;
 • Als volwaardig sparringpartner klankborden met wethouders en college;
 • Signaleren van innovaties en ontwikkelingen, combineren lijn- met programmamanagement, doorlopend zorgen voor integrale afstemming tussen de afdelingen en medewerkers;
 • Coördineren van afdeling overstijgende ontwikkelingen, processen en activiteiten;
 • Onderhouden van contact met externe partijen en actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden;
 • Actief lid zijn van het strategisch management team dat adequaat richting en sturing geeft aan de organisatie en het college integraal proactief ondersteunt;
 • Inspirerend leiding geven aan de teammanagers, met hen een daadkrachtig team vormen dat zorgt voor een goed werkklimaat en gewenste cultuur op de afdeling en in de organisatie;
 • Eindverantwoordelijk voor het rapporteren via de planning en control cyclus over de resultaten ten aanzien van het collegeprogramma, kadernota en de begroting;
 • Mogelijk ook het vervullen van de functie hoofd taak taakorganisatie in het kader van de rampenbestrijding.

 

Bent u een leidinggevende met visie, die met trots de resultaten van de organisatie uitdraagt en als ambassadeur naar buiten treedt? Wordt u enthousiast van samenwerken vanuit de eigen kracht van een gemeente, verbinden van mensen en (ambitieus) lokaal bestuur? Hebt u bewezen dat u bestuurders goed in positie kunt brengen, dat u op strategisch niveau een volwaardig gesprekspartner bent van bestuur, medewerkers en externe betrokkenen en dat u inspireert?

 

U brengt als persoon het volgende mee:

 • Een relevante opleiding op WO niveau;
 • Ervaring als (strategisch) leidinggevende in een dynamische omgeving;
 • Een uitstekend gevoel voor ambtelijke / bestuurlijke verhoudingen lokaal, regionaal en in samenwerking met andere organisaties;
 • Sterk in het ontwikkelen, uitdragen en verantwoorden van integraal beleid;
 • Inspirerende en betrokken innovator die met overtuiging (het beleid van) de gemeente Woensdrecht vertegenwoordigt;
 • Een teamspeler, die weet van aanpakken en ten behoeve van het behalen van resultaten ook anderen goed in positie brengt.
 • De regionale context goed kent en doorleeft en die betrokken is bij de directe (werk)omgeving.

 

Arbeidsvoorwaarden

Een fulltime baan (36 uur) met ruimte om u te laten zien en professioneel te ontwikkelen in een plezierige en boeiende werkomgeving; de kans om aansprekend bij te dragen aan een actieve lokale samenleving; deel uitmaken van een ambitieus en betrokken team; salaris tot maximaal bruto € 5 837,- (schaal 13) per maand bij een 36-urige werkweek; uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Procedure en informatie

De procedure wordt begeleidt door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wouter Nijland via telefoonnummer 06 – 129 62 120 of via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch via telefoonnummer 073 – 612 06 55.

 

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag voor 27 augustus 2017 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageer-link op deze website.