Vacature

Domeinmanager Fysiek

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
ABG-organisatie

 

ABG-organisatie, directie en structuur

De ABG-organisatie levert vanaf 1 januari 2016 alle producten en diensten voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Samen met de drie gemeentebesturen zorgt zij ervoor dat de producten en diensten zijn afgestemd op de lokale behoefte van inwoners, bedrijven en belangenverenigingen. De ABG-organisatie staat voor: persoonlijk en betekenisvol contact met dienstverlening per dorpskern. Ze is modern en duurzaam en wil samenwerken, een betrouwbare partner zijn en investeren in een goede relatie. Ze stellen zich in navolgende video verder voor aan de hand van het motto ´samen sterker´ (link).

 

De ABG-organisatie is een gemeenschappelijke regeling. Aan het hoofd van de ABG-organisatie staat het bestuur met daaronder een directie. De burgemeesters en een van de wethouders uit de drie gemeenten vormen het bestuur van de ABG-organisatie. De gemeentesecretarissen zijn benoemd als leden van de directie van de ABG-organisatie. De organisatie telt vier domeinen en een stafafdeling. De vier domeinen zijn: domein Klant, Fysiek domein, Sociaal domein en Ondersteunend domein.

 

Fysiek Domein

Binnen het Fysiek domein zijn ca. 100 medewerkers werkzaam, verspreid over de clusters Buitendienst, Ruimtelijke Ontwikkeling, Leefomgeving, Vergunningverlening en het cluster Veiligheid en Handhaving. De buitendienst kent een eigen teamleider. Voor de aansturing van de domeinen heeft de ABG-organisatie gekozen voor een duo-functie, waarbij het domein Fysiek wordt aangestuurd door twee domeinmanagers. Beide domeinmanagers hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid in het gezamenlijk en onderling vormgeven van de aansturing van het domein.

 

De functie en opgave

De domeinmanager geeft integraal leiding aan het Fysiek domein en is mede verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en innovatie van de lange termijn visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering van de organisatie. Uitvoering vindt plaats binnen de context van wet- en regelgeving en/of bestuurlijke en ambtelijk vastgestelde kaders, doelstellingen en beleid.

Van de domeinmanager verwachten wij dat zij/hij vraagstukken en knelpunten binnen het domein zoveel als mogelijk zelf oplost, nieuwe initiatieven oppakt en bovenal domeinoverstijgend denkt en handelt. Daarbij draagt de domeinmanager zorg voor de (door)ontwikkeling en innovatie van het organisatieonderdeel in de deskundigheidsbevordering, loopbaanbegeleiding en mobiliteit van medewerkers. De domeinmanager ontwikkelt en onderhoudt een netwerk en bevordert samenwerking met partijen en organisaties en creëert draagvlak voor beleid. Het goed bedienen van drie gemeentebesturen is hierbij een belangrijk onderdeel.

 

Naast deze reguliere taken verwachten we bijzondere aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Organisatiecultuur: van de verschillende teams en (organisatie)culturen één team te maken.
 • Visie: het neerzetten van een heldere visie en richting voor het domein.
 • Realisatie: daadkrachtig doorpakken op de gepresenteerde visie.

 

Persoonsomschrijving

Je hebt een WO werk- en denkniveau. Je hebt kennis en ervaring met het gemeentebedrijf en aansturing in een politiek-bestuurlijk georiënteerde organisatie.

 

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hierop gaan we nadrukkelijk in tijdens de selectieprocedure. Als je jezelf herkent in het persoonsprofiel en bijbehorende competenties en je klaar voelt voor een mooie loopbaanstap nodigen we je uit om te solliciteren.

                                                                                   

Als persoon ben je doortastend en communiceer je helder. Samenwerken en verbinden is daarbij vanzelfsprekend. Bovendien weet je waar gewenst stelling te nemen, daadkrachtig op te treden en grenzen duidelijk aan te geven. Je kunt schakelen in stijl van leidinggeven tussen coachend en sturend wanneer gewenst.

 

Wat betreft visie en strategie is het belangrijk dat je strategisch bent ingesteld, met een lange termijn perspectief. Je bent het boegbeeld van het domein, weet een stip op de horizon te presenteren en deze helder over te brengen. Vanuit overzicht en vertrouwen weet je te inspireren, richting te geven en mensen mee te krijgen in noodzakelijke veranderingen. Je bent flexibel ingesteld en denkt in mogelijkheden.

 

Naast het overbrengen van de visie is het voor de domeinmanager belangrijk te zorgen dat zaken daadwerkelijk worden gerealiseerd. Hiervoor zijn controleren, beheersen en concrete aansturing belangrijke zaken. Als persoon hecht je waarde aan het borgen van visie en strategie. Je legt nadruk op het maken van heldere afspraken en procedures en draagt mede zorg voor de concrete aansturing en voorgangscontrole hierop. Het past bij je om jouw stempel te drukken op besluitvormingsprocessen door knopen door te hakken. Op overtuigende wijze behoud je het overzicht en daarmee grip op de zaak.

 

Competenties

De ABG-organisatie heeft drie kernwaarden vastgesteld, namelijk vertrouwen, eigenaarschap en nabijheid. Daarnaast zijn voor de functie van domeinmanager de volgende competenties belangrijk

 • Verantwoordelijkheid
 • Creativiteit
 • Visie
 • Coachen/leidinggeven
 • Analytisch vermogen
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Kwaliteitsbewustzijn

 

Ons aanbod

Wij werken met een generiek functieboek op basis van HR21. Op deze werkzaamheden is de normfunctie Strategisch manager II van toepassing. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden we een salaris van maximaal € 5.837,00 bruto per maand (salarispeil 1 januari 2017) voor 36 uur per week. Dat is het maximum van salarisschaal 13.

 

Informatie

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via telefoonnummer 073 – 612 06 55.

 

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag voor 27 augustus 2017 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageer-link op deze pagina.

 

U kunt de verdere procedure opvragen via welkom@zeelenberg.nl

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Bezoek voor meer informatie over de ABG-organisatie en vacatures de site van www.abg.nl