Elke vorm van mobiliteit, gedwongen of vrijwillig, betekent dat je jezelf gaat oriënteren op de arbeidsmarkt. Zeelenberg kan je hierbij begeleiden/ondersteunen. Onze insteek is dat dit voor jou kansen biedt om aan je eigen persoonlijke ontwikkeling te werken en dat je de mogelijkheid te baat neemt de tijd te nemen om te ontdekken wie je nu eigenlijk bent, wat je wilt en wat je kunt.

Eigen Kracht

In deze ontdekkingstocht maken we je arbeidsmarkt fit en ondersteunen we je bij het vinden van een nieuwe baan. Wij zetten ons in om jou nieuw perspectief te bieden en een stap te zetten in je persoonlijke ontwikkeling door zorgvuldig te kijken naar je talenten, drive en waar je energie uit haalt. In dit loopbaanbegeleidingstraject ga je actief op zoek naar wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, begeleid en ondersteund door een psycholoog en een loopbaancoach. Zeelenberg biedt een programma aan om met jou aan de slag te gaan waarin je jezelf (her)ontdekt, ‘fit’ wordt gemaakt om de juiste stappen te gaan zetten en een nieuwe start te maken. Ieder programma is maatwerk en wordt ook modulair aangeboden. Het traject bestaat uit een aantal fasen.

Fase 1: analyse

In het kennismakingsgesprek krijgen we een indruk van de deelnemer en diens cv en een eerste idee over hoe het traject tot een resultaat kan leiden. Na het intakegesprek met de psycholoog en de mobiliteitscoach wordt er van de kandidaat een professioneel profiel gemaakt: dit onderzoek geeft een realistisch beeld van de kwaliteiten, ambities en passende werkcontext van de kandidaat. Het betreft zowel een analyse van het persoonlijke profiel als een analyse van het cv-profiel. Het is inzicht gevend en geldt als uitgangspunt voor verdere stappen in het traject.

Fase 2: vertaling naar de arbeidsmarkt

In deze fase wordt het professionele profiel vertaald naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt: het vaststellen van het zoekprofiel. Ambities bepalen hierbij de richting en de kwaliteiten en cv bepalen de kaders. De vertaling naar de arbeidsmarkt is een concretisering van het professionele profiel en biedt perspectief op loopbaanmogelijkheden.

Aan de orde komen: cv, opleiding, werk- en denkniveau, ervaring, competenties, mogelijkheden en beperkingen, wensen, persoonlijkheid, interesses, voorwaarden waaraan een baan moet voldoen, gewenste aanvullende opleidingen. In deze fase leer je ook om een onderscheidend cv op te stellen; je te presenteren in een two minutes of fame (elevator pitch) en te netwerken. Ook gaan we actief sollicitaties trainen.

Fase 3: arbeidsmarktbewerking

Zodra de richting vorm heeft gekregen en een realistisch en passend zoekprofiel is opgesteld, starten we met de marktbenadering. Naar gelang de individuele behoefte zetten we onderstaande acties uit:

  • Inventarisatie van de arbeidsmarkt
  • Focus aanbrengen in de zoekrichting

We bouwen het benodigde netwerk uit: het eigen netwerk en het uitgebreide netwerk van Zeelenberg. De mogelijkheden van social media zoals linkedIn worden opgepakt, individueel en in eventuele groepsbijeenkomsten.

Met het professionele profiel en de concrete zoekrichtingen wordt de arbeidsmarkt verkend. Naast externe bronnen (vacaturesites, social media, kranten) worden het eigen netwerk en het uitgebreide netwerk van Zeelenberg ingezet.

Fase 4: begeleiding individuele arbeidsmarktbewerking

Je wordt begeleid bij de sollicitatie op vacatures. Je gaat actief aan de slag met het vinden van een baan. Waar nodig wordt je ondersteund in het zoeken en creëren van kansen en in het solliciteren.

 

Meer weten?

Voor meer informatie of voor het aanvragen van loopbaancoaching kunt u contact met ons opnemen via 073–6120655, onderstaande link of email; welkom@zeelenberg.nl.