Ontwikkelassessment

U wilt uw medewerker helpen diens potentieel te benutten en wellicht door te groeien naar een nieuwe functie. Er worden andere eisen gesteld aan uw medewerker of de organisatie verandert. Of u wilt weten hoe u uw medewerker kan binden door het werk uitdagend te houden.

 

Het ontwikkelassessment van Zeelenberg geeft inzicht in de ontwikkelmogelijkheden van uw medewerker. U weet daarmee of uw medewerker zich kan ontwikkelen richting het ontwikkeldoel en hoe u dat het beste aan kan pakken. Zo kunt u gericht met uw medewerker in gesprek om diens kwaliteiten op één lijn te krijgen met de opgave in het werk.

Ontwikkeldoel

Het uitgangspunt in een ontwikkelassessment is het ontwikkeldoel, zoals de nieuwe functie-eisen of de nieuwe context waarbinnen de medewerker komt te werken. De huidige kwaliteiten van de deelnemer en diens ontwikkelpotentieel worden hier tegen afgezet. Zo wordt inzichtelijk welke afstand nog overbrugd moet worden en wat dat vraagt aan (wederzijdse) investering. Het ontwikkelassessment is een stimulerende ervaring voor de deelnemer met veel feedback en reflectie.

 

Selectie-assessment

Is uw kandidaat geschikt voor de functie? Heeft uw kandidaat de juiste competenties in huis? Passen de kwaliteiten en werkstijl van uw kandidaat bij uw organisatie? Het selectie-assessment van Zeelenberg geeft u antwoord op dergelijke vragen. Hiermee neemt u gefundeerde selectiebeslissingen. U weet wie u in huis haalt en wat u in de praktijk kunt verwachten. Zo voorkomt u onnodige kosten en frustratie in de organisatie, die een verkeerde beslissing op kan leveren.

De ‘match’ in kaart gebracht

Het uitgangspunt in een selectie-assessment zijn de functie-eisen, zoals de competenties en opgaven. Hier worden de kwaliteiten van de deelnemer aan gespiegeld. Tevens wordt onderzocht in hoeverre de werkstijl van uw sollicitant past bij de cultuur en doelen van uw organisatie. Uw sollicitant komt immers nieuw binnen en ook de match met de werkcontext is bepalend voor het succes in de functie. Gecombineerd leidt dit tot een helder en onderbouwd aanstellingsadvies.

Wat doen we tijdens een selectie-assessment?

Met vragenlijsten en tests meten we enerzijds de bouwstenen die de deelnemer meebrengt: persoonlijkheid, denkniveau, loopbaanwaarden, competenties en werkstijl. Anderzijds beoordelen we de vaardigheid en effectiviteit die de deelnemer in de praktijk weet te brengen. Hiervoor gebruiken we praktijksimulaties en een criteriumgericht interview met de psycholoog.

Hoe werkt het?

  • Intake om de vraagstelling in kaart te brengen
  • Een maatwerk assessmentprogramma
  • Assessmentdag
  • Rapportage van de resultaten met een onderbouwd aanstellingsadvies
  • Terugkoppeling aan de deelnemer en opdrachtgever

 

De doorlooptijd van assessmentdag tot rapportage is vijf werkdagen. In onze assessments volgen wij de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

 

Meer weten?

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een selectie- of ontwikkelassessment kunt u contact met ons opnemen via 073 – 612 06 55 of assessment@zeelenberg.nl.