Onze mensen

Maurice de Schwartz
Senior adviseur / Interim professional

Structurele gedragsveranderingen bij mensen en organisaties zijn meestal het resultaat van bewuste processen. Essentieel zijn daarbij het herkennen van bestaand gedrag en het erkennen dat iets moet gebeuren. 

In onze hedendaagse maatschappij volgen ontwikkelingen elkaar in een snel tempo op. Verwachtingen van burgers en maatschappelijke partners veranderen mee. Overheidsorganisaties moeten daarom omgevingssensitief en wendbaar zijn. Deze eigenschappen zijn voorwaarden voor een professionele dienstverlening en het aangaan van een effectieve samenwerking met maatschappelijke partners. 

In de rol van adviseur help ik mensen en organisaties graag met veranderde omstandigheden en het uitzetten van een nieuwe koers. Als interim manager zorg ik er in organisaties voor dat de uitgezette koers omgezet wordt in acties die leiden tot concrete resultaten. Mijn energie haal ik uit de mensen die vanuit een betekenisvolle samenwerking met ambitie geïnspireerd werken aan het behalen van successen.

terug naar overzicht  >