Onze mensen

Karin Hoogteijling
Senior adviseur

Ik ben een Senior Adviseur met 25+ jaar ervaring in consultancy en leidinggeven in een commercieel zakelijke omgeving en de overheidssector. Mijn expertise en vaardigheden liggen bij het domein (inclusieve) arbeidsmarkt, werknemers- en werkgeversdienstverlening en de sociale zekerheid 

Gedreven door nieuwsgierigheid verdiep ik me in mensen, onderwerpen en situaties. Ik interpreteer informatie makkelijk en heb weinig tijd nodig om mij nieuwe kennis eigen te maken en slaag erin deze effectief toe te passen. Ik luister met belangstelling naar wat de ander zegt en weet personen aan mij te binden die kunnen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen. Ik heb oog voor de belangen en standpunten van betrokken partijen en breng verschillende opvattingen bij elkaar. Op diverse niveaus communiceer ik vlot en overtuigend. In gesprekken raak ik de kern en krijg daarmee grip op complexe vraagstukken. In het bedenken van oplossingen en concepten ben ik vindingrijk zodat de klus geklaard wordt. 

Ik maak graag het verschil in een organisatie met hart voor de publieke zaak. Waar men werkt aan een visie en aanpak om mensen zinvol te laten participeren in de samenleving, hetzij door betaald werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. En waar ik inhoudelijk, verbindend, initiërend en sturend toegevoegde waarde kan leveren.

Sleutelbegrippen: Senior Adviseur Publieke Sector, Afdelingshoofd overheid, Teamleider Sociaal Domein, Werk, Participatie & Inkomen, Maatschappelijke Ontwikkeling, Manager Werknemersdienstverlening, Manager Werkgeversdienstverlening, Adviseur Arbeidsmarkt, Social Return Specialist, Publiek Private Samenwerking, Mobiliteit, Aanbestedingen in de Publieke Sector, Consultancy.

terug naar overzicht  >