Onze mensen

Jan Willem Zeelenberg
Strategisch adviseur / coach

Ont-wikkelen

“’Hoe werkt het’, ‘hoe zit het in elkaar’ en ‘waarom is het zo’? Dat zijn van jongs af aan vragen die mij aanzetten dingen uit te zoeken en grotere verbanden te ontdekken. Ik heb er ongemerkt mijn passie van gemaakt te ‘ont-wikkelen’: ingewikkelde zaken van hun wikkels ontdoen, complexiteit terugbrengen tot de kern."

“Ik adviseer graag als iemand bezig is met vragen rondom visie, missie of complexe vraagstukken: waarom doe ik het, hoe wil ik het doen en wat doe ik dan uiteindelijk? Ze zeggen van mij dat ik hierin inspirerend kan zijn. Al jaren houd ik me bezig met dit soort vragen. Ik kan enorm genieten van ontwikkelingen zoals het nieuwe werken, het nieuwe leidinggeven of de andere overheid. Ontwikkelingen waarmee we op een natuurlijke manier lijken te bewegen richting een effectieve eenvoud.”

terug naar overzicht  >