Onze mensen

Jaap Van Meggelen
Senior adviseur / Interim professional / Deskundige publieke veiligheid

Ik ben een ervaringsdeskundige op het terrein van openbare orde en veiligheid. Ik ben op dit brede terrein als senior adviseur en/of interim manager inzetbaar. Mijn specialiteit zijn risico analyses bij evenementen.
Op basis van mijn ruime ervaring binnen het grootschalig optreden van de politie en binnen de crisisorganisatie heb ik goed zicht op potentiele risico’s bij evenementen. In de huidige tijdsspanne nemen risico’s bij grote publieksevenementen substantieel toe. Terreurdreiging en rellen liggen dan op de loer.


Ik kan met name voor kleinere gemeenten van toegevoegde waarde zijn, omdat bij hen veelal de tijd en expertise om tot een goede risico inschatting te komen schaars zijn. Bovendien zie je vaak dat grote publieksevenementen plaats vinden bij kleine(re) gemeenten. Het is en blijft de burgemeester die hiervoor verantwoordelijk is. Hij zal altijd in de positie moeten zijn dat reële risico’s tijdig zijn onderkend en noodzakelijke beheersmaatregelen zijn getroffen.
 

terug naar overzicht  >