Soms heeft u tijdelijk specifieke kwaliteiten nodig om een periode te overbruggen, verandering in gang te zetten of een project te leiden. Als u gebruik maakt van interim-management krijgt u iemand die met een frisse blik kijkt en niet gebonden is aan uw organisatie.

Zeelenberg werkt met veel goed gekwalificeerde interim- en projectmanagers die voor uw organisatie hierin uitkomst kunnen bieden. Een resultaatgericht plan van aanpak maakt dat de verwachtingen tussen u als opdrachtgever en de interim-manager expliciet en concreet zijn. Door regelmatig af te stemmen over de uitvoering van dit plan blijft u nauw betrokken, bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken en kunnen indien gewenst zaken worden aangepast. Zo boekt de manager de resultaten die u verwacht.

interim- of projectmanager

Het spreekt voor zich dat iedere opdracht andere competenties vraagt die nodig zijn voor het vervullen van een succesvolle interim-opdracht. Nadat de opdracht helder is, leggen wij vervolgens contacten in ons netwerk en stellen een aantal geschikte kandidaten aan u voor. We adviseren u bij uw keuze voor een interim- of projectmanager en blijven ook tijdens de opdrachtvervulling als procesbegeleider op de achtergrond aanwezig.

overbruggingsmanager

Een overbruggingsmanager kan uitkomst bieden op het moment dat er eenvoudig gezien een plek is die tijdelijk opgevuld moet worden. Dit gaat over een bestaande functie, waarbij de huidige medewerker tijdelijk niet in staat is zijn werkzaamheden uit te voeren. Wij bieden op zo’n moment een manager die in staat is om, letterlijk, te overbruggen. Hij/zij zal snel moeten inspelen op de organisatie en zijn weg daar ook in vinden.

verandermanager

Vanzelfsprekend vraagt het om andere competenties wanneer u een verandermanager zoekt. Wij bieden ook interim-managers die tijdelijk een project kunnen en willen leiden. Project- en procesmanagement vraagt vaak om specifieke kennis en vaardigheden. Wij zoeken de juiste persoon voor uw project.

plan van aanpak

Na de eerste oriëntatie binnen de organisatie, maakt de interim-manager een plan van aanpak. Hierin scherpt hij de verwachtingen nog eens aan en worden de doelstellingen nog eens expliciet duidelijk gemaakt. Dit plan van aanpak wordt met u als opdrachtgever besproken en afgestemd. Dit plan ligt vervolgens aan de basis van de uitvoering van de opdracht in de verdere periode.

Zeelenberg blijft aanspreekpunt voor zowel de interim-manager als voor u als opdrachtgever. We houden contact en bespreken van tijd tot tijd de voortgang van het proces. Op deze manier kunnen de verwachtingen bijgesteld worden waar nodig en blijft het resultaat centraal staan.

Ook voor de afsluiting nemen we de tijd die nodig is. We evalueren met u hoe het is gegaan, of de resultaten behaald zijn en we ronden goed af.

 

Klikt u op de link hieronder voor een overzicht van onze recente successen op het gebied van interim- en projectmanagement.