Gemeente Reusel-De Mierden

Harrie Tuerlings, burgemeester Reusel-De Mierden

"Net een jaar burgemeester, en dan een compleet nieuwe wethoudersploeg. Met leergierige enthousiaste mensen die in een hectische tijd zich het wethouderschap en collegiaal besturen van een gemeente willen eigen maken. Binnen een paar weken was het al duidelijk dat ook zij direct opgeslokt werden door de waan van de dag. Om er een goed team van te maken is meer nodig dan werklust, collegiale ondersteuning en goed voorbereide college-vergaderingen.

 

Samen met Zeelenberg is een traject opgestart om boven de dagelijkse werkelijkheid uit te stijgen. Wij richtten ons daarbij op onszelf in onze functie-rol, onze onderlinge relatie en onze verhouding tot onze burgers, instellingen en bedrijven. De begeleiding van Jan Willem was daarbij verfrissend. Goede aansluiting op onze individuele en gezamenlijke leerdoelen, goed voorbereid programma, ruimte voor plotseling opdoemende vraagstukken, soms even via de theorie naar een andere manier van kijken toe werken. En zeker ook ruimte voor een lach en ontspannen samenzijn. Ik, en kan ook zeggen, het gehele college, hebben er van genoten maar vooral ook veel van geleerd."