U bent op zoek naar de juiste kandidaat voor een toppositie in uw bestuur of directie van uw organisatie. Discretie en vertrouwelijke behandeling zijn cruciaal in dergelijke trajecten omdat je als organisatie wellicht niet kenbaar wilt maken dat je een bepaalde vacature op een cruciale plek in je organisatie hebt. Dit vraagt om de expertise van Zeelenberg!

Vanuit onze jarenlange ervaring als bureau voor executive search weten wij welke wegen bewandeld moeten worden om een vacature succesvol in te vullen. Wij beschikken over een groot landelijk netwerk binnen de publieke sector, hebben in de loop der jaren een uitgebreid kandidatenbestand opgebouwd, in het bijzonder binnen het publieke domein. Inlevingsvermogen en doorgronden van een functieprofiel is onze tweede natuur en hierdoor zijn wij in staat de juiste kandidaten voor u te selecteren. Door de executive search toe te vertrouwen aan bureau Zeelenberg, bent u verzekerd van een succesvolle invulling. 

Uiteraard nemen wij de gehele administratieve behandeling van het executive searchproces voor onze rekening. Dit alles binnen een met u afgesproken termijn.

 

Wij onderscheiden in het traject een aantal fasen:

Start van de procedure

Als leidraad maken we samen een planning van het proces. We kijken met u naar de stappen die gezet moeten worden en maken een gedetailleerde planning. Deze planning houden we bij en stellen we bij waar nodig. Als opdrachtgever heeft u hiermee steeds een up-to-date beeld van het proces.

Analysefase

Een scherpe profielbeschrijving is een van de belangrijkste instrumenten om de juiste kandidaat (voor) te selecteren. Op basis van interviews met de sleutelfunctionarissen binnen uw organisatie, beschrijven wij de context en de belangrijkste resultaatgebieden binnen de functie en inventariseren wij de competenties die voor deze functie vereist zijn. Accenten en nuanceringen worden bespreekbaar gemaakt om een zo helder mogelijk beeld van de nieuw functionaris te creëren. Het functieprofiel geeft ook inzicht in de structuur, cultuur en de ambities van de organisatie en geeft potentiële kandidaten een goed beeld van de functie en de opgave.

Zoekproces

Het goedgekeurde functieprofiel maakt het mogelijk om gericht op de arbeidsmarkt te zoeken. We gaan voor u discreet actief op zoek naar de gewenste kandidaat. Ons uitgebreide en zorgvuldig opgebouwde netwerk maakt dat wij bijzonder goed in staat blijken te zijn om uitstekende resultaten te boeken bij executive search. Resultaat is dat wij uitsluitend kandidaten voordragen die geschikt zijn en aansluiten op het gewenste profiel. Wij polsen mensen in de markt en verstrekken hen informatie over de vacature. We bespreken uitvoerig met potentiele kandidaten de functie in de vertrouwelijkheid van ons kantoor en selecteren voor u de geschikte kandidaten.

(Voor)selectie

We voeren gesprekken met mensen waarvan wij op voorhand verwachten dat zij toegevoegde waarde voor de functie leveren. Wij toetsen potentiële kandidaten op hun geschiktheid voor de functie met behulp van interviews waarbij wij onder andere de STAR methode hanteren. Daarnaast zetten wij als selectiemethode assessmenttools in die specifiek gericht zijn op de accenten binnen het functieprofiel. Naast toetsing op kennis en ervaring richten wij ons vooral op persoonlijkheid, ambities en drijfveren van de kandidaat. Vanzelfsprekend speelt de context waarbinnen de nieuwe functionaris moet gaan functioneren een belangrijke rol en onderzoeken wij tijdens ons gesprek, samen met de kandidaat, nauwgezet de afbreukrisico’s én de succesfactoren.

Voordracht, begeleiding en gespreksronden

Na de (voor)selectie leggen wij aan u als opdrachtgever een aantal CV’s van potentieel geschikte kandidaten voor. Wij stellen alleen diegenen voor van wie wij de overtuiging hebben dat zij ook werkelijk passende kandidaten zijn: mensen die passen binnen uw organisatie, binnen de context van dit moment en die waarde toevoegen aan de opgave die u hen voorlegt. Uiteraard motiveren wij onze keuze. Op basis hiervan besluit u als opdrachtgever welke mensen worden opgeroepen voor een eerste ronde met de selectie- en eventuele adviescommissie. Daarna voert u met uw collega’s de selectiegesprekken. Wij begeleiden de selectiegesprekken zodat we een duidelijk beeld krijgen van de interactie tussen onze kandidaten en onze opdrachtgever. Vervolgens brengen wij een weloverwogen advies uit aan zowel de opdrachtgever als aan onze kandidaten. Wij adviseren u ten aanzien van de samenstelling van de selectiecommissie en/of adviescommissie en kunnen ook adviseren in de door hen te hanteren vragenlijst. Desgewenst kunnen wij de commissie(s) trainen in het voeren van selectiegesprekken.

Psychologisch onderzoek

Indien gewenst laten wij op basis van het functie- en competentieprofiel en eventuele aandachtspunten uit de selectiegesprekken een psychologisch onderzoek uitvoeren. Wij werken met onafhankelijke psychologen die werken volgens de NIP-code.

Nazorg

Drie maanden na afloop van de procedure evalueren wij met de opdrachtgever en de geplaatste kandidaat.