Whitepaper

De Omgevingswet

De Omgevingswet; paradigmawisseling? Veranderingen die tot nu toe zijn ingezet richten zich meer op transformatie van het huidige stelsel en zullen niet bewerkstellingen wat de Omgevingswet beoogde: een paradigmawisseling. Het artikel, geschreven door Harry Mengers, stelt dat de invoering vooral een transitievraagstuk is en waar nog weinig aandacht voor bestaat. Wat wil de publieke sector? Het artikel geeft inzicht in de veranderingen die de invoering van de Omgevingswet met zich mee brengen en welke transitie- en transformatieopgaven zich aandienen
Harry Mengers

Impact Omgevingswet op mens en organisaties; een transitie of een aanpassing van het huidige stelsel?

Harry Mengers, senior-adviseur en interim (programma)manager, 

Zeelenberg Professionals BV

September 2016

De Omgevingswet komt eraan.

De veranderingen die tot nu toe zijn ingezet richten zich meer op transformatie van het huidige stelsel en zullen niet bewerkstellingen wat de Omgevingswet beoogde: een paradigmawisseling. Het artikel, geschreven door Harry Mengers, stelt dat de invoering vooral een transitievraagstuk is en waar nog weinig aandacht voor bestaat. Wat wil de publieke sector? Het artikel geeft inzicht in de veranderingen die de invoering van de Omgevingswet met zich mee brengen en welke transitie- en transformatieopgaven zich aandienen.

 

Inhoudsopgave

Entree!..............................................................................................................................................1

1.     Wat gaat er veranderen?......................................................................................................1

2.     Omgevingswet: paradigmawisseling en transitievraagstuk........................................2

3.     Omgevingswet; transformatievraagstukken voor mens en organisaties.................4

4.     Ervaringen tot nu toe..........................................................................................................10

5.     Omgevingswet; implementatiestrategie voor mens en organisaties.......................10

Gebruikte bronnen:......................................................................................................................11

Bijlage: Zes instrumenten..........................................................................................................12