Onze mensen

Ad Eijkenaar
Interimmanager publieke sector / Deskundige fusieprocessen, samenwerkingsverbanden en organisatieontwikkeling

Mijn naam is Ad Eijkenaar (1954). Ik ben getrouwd met Jeannette en woon sinds 1987 in Zuidland, een dorp dat sinds 2015 deel uitmaakt van de gemeente Nissewaard en ligt op één van de Zuid-Hollandse eilanden (Voorne en Putten). Een leefomgeving die zich kenmerkt door rust, ruimte en natuur, maar aan de noordzijde de invloeden kent van het Europoort-Botlekgebied en Rotterdam; een mooie mix van nabijheid van stad, natuur en economisch centrum. Energie ontleen ik aan beweging/verandering; iets doen is voor mij van belang en het bezig zijn moet bij voorkeur tot iets leiden.

Door de toegenomen dynamiek en complexiteit heb ik het werk in het openbaar bestuur zien veranderen. De afgelopen recessie jaren heeft de dynamiek doen toenemen met een sterke toename van de dominantie van financieel-economische afwegingen. Veel bezuinigingen zijn doorgevoerd en dientengevolge veranderingen in organisaties. De dominantie van financiële afwegingen hebben de effectiviteit van veranderingen vaak negatief beïnvloed. De noodzakelijke veranderingen als reactie op de maatschappelijke ontwikkelingen, dreigden daarmee op de achtergrond te raken. Snelheid en financieel effect wonnen het nogal eens van duurzame effectiviteit. Het mobiliseren van creativiteit en denkkracht binnen organisaties biedt de beste garanties om effectief noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Het werken binnen het openbaar bestuur heeft mij geleerd oog te hebben voor de politiek bestuurlijke afwegingen/prioriteiten en de realiseer-/haalbaarheid daarvan. Het vinden van een effectieve balans vind ik uitermate interessant. Graag deel ik opgedane ervaring en kennis op dit vlak met bestuur en organisatie om daarmee op een effectieve manier maatschappelijke doelen te realiseren.

terug naar overzicht  >